Původně byl hrad postaven jako skalní, o čemž svědčí vytesané prostory ve skalách, nakombinované ze stavbami ze dřeva. Stavba byla započata na začátku 14. století a vznikla na pískovcové skále rozdělené na čtyři skalní bloky. O založení se postarali Valečovští z Valečova. 

Původně se do hradu chodilo od jihovýchodu, k opevnění byla využita skaliska a úzká stěna. V předhradí se vytesaly do skal konírny a podle všeho sousedily s vězením. Úzkou brankou se procházelo do vnitřní části. Tři skalní bloky na jihu zabíral starý dřevěný palác a pod ním došlo k vytesání světniček, sloužících jako zásobárny.

Jako první tady žili Bartoš starší z Valečova se synem Bartošem mladším. Valečovský statek patřil k menším, ale Valečovští měli i další na Nymbursku, na Moravě i jinde. Později se na hradě objevují bratři Vojslav, Ctibor, Heřman a Beneš. V době husitské revoluce se Bernard a Bartoš postavili na stranu husitského programu. Stali se blízkými přáteli Jana Žižky z Trocnova a v bojích stanuli na jeho straně. Důvěru si udržovali i po Žižkově smrti roku 1424. Získali správcovství dobytého hradu Valdštejn a hlídali zde kandidáta na českého krále Zikmunda Korybutoviče.

Doba po husitských válkách

Roku 1439 Valečov náhle přepadl Jindřich z Vartemberka. Hrad byl dobyt a vypálen. Vdova po jednom z bratrů z Valečova Machna byla se svými dvěma syny zajata a uvězněna v Děčíně. K jejímu propuštění došlo až po přenechání hradu Vartemberkovi. Svůj majetek získala zpátky až za několik let. Hrad se postupně přestavoval z kamenů a Vartemberk zůstal na Valečově jenom v období 1443 – 1444 – do příchodu tažení Pražanů. Později zde sídlil Jan Valečovský a po něm podkomoří královských měst Vaněk Valečovský z Kněžmosta. Patřil mezi přívržence Jiřího z Poděbrad. Během své služby a díky významnému postavení se mu podařilo značně rozmnožit majetek. Došlo i k nákladné stavbě nového paláce hradu Valečov. Po jeho smrti v roce 1472 se zmocnil Valečova švagr Samuel z Hrádku a po něm jeho syn Jiří Samuel z Hrádku.

Časté střídání majitelů od 16. století

Začátkem šestnáctého století se majitelé rychle obměňovali – pánové z Donína, Šelmberkové, Berkové z Dubé, Vančurové z Řehnic. Poté bylo panství různě děleno a až v roce 1602 získal Kryštof Kapoun ze Svojkova větší část valečovského panství. Roku 1622 byl odsouzen ke ztrátě třetiny majetku za účast na stavovském povstání. Zabrali mu však celý majetek. V této době se v patře nalézala hlavní obytná místnost s krbem s dvěma okny obrácenými severním směrem. V šestnáctém století se nahradilo dřevěné podstřeší zděným patrem. Starý palác zůstal v této době dřevěný. Oba paláce spojovala schodiště ze dřeva a pavlače. Hrad Valečov tedy obsahoval paláce, hospodářská stavení v předhradí, parkánek, stará světnice vytesaná do skály a psinec. Opevnění hradu se změnilo ze dřevěného na kamenné. V roce 1623 kupuje Valečov Albrecht z Valdštejna, který sice prodal Valečov zemskému hejtmanovi Gerhardovi Tagisovi z Hulstu, ale jakmile u něho propadl v nemilost, zabral mu ho.

V roce 1652 koupil hrad Valečov Ferdinand Arnošt z Valdštejna. Vdova po Danielovi Freisleben z Buschhofenu musela díky tlaku císařských komisařů zadlužený hrad prodat.

Ze šlechticů zde nikdo nebydlel a od roku 1652 se uvádí jako zpustlý. Později se ještě Valečov užíval jako bydlení pro úředníky. Od první poloviny 18. století se už o hrad nikdo nezajímal a byl nechán svému soudu. Později se ve skalních světničkách usídlila chudina. 5. října 1892 se četnictvo postaralo o násilné přemístění zdejších obyvatel do obecního chudobince na základě nařízení c.k. okresního hejtmanství v Mnichově Hradišti. K prvním opravám po tomto období došlo v roce 1914, kdy Klub českých turistů zajistil zříceninu a zabránil dalšímu rozebírání na stavební materiál. Ke statickému zajištění došlo roku 1933. Zdi nového paláce zpevnila betonová malta, betonové plomby byly využity na skály pod starým palácem. Došlo k zasazení železného zábradlí.

Současnost hradu Valečov

Valečov v současné době náleží obci Boseň. Z hradu zůstaly jen malé zbytky, po dřevěných částech není již ani památky. Rovněž z opevnění je k vidění jen nepatrná část. Ze všeho nejlíp se zachoval nový palác. Do paláce se dostanete po úzkém schodišti z bývalých sklepů vytesaných do pískovcové skály.

Kontaktni údaje na hrad Valečov, informace o vstupném, provozní době a jak se dostat na hrad.